Program sediu 8:00-16:30. Tel: +40.237 222 890, Email: office@muzeulvrancei.ro

Secția de științe ale naturii

Adresă: Str. Republicii, nr.8
Telefon: 0237222890

Închisă temporar pentru vizitare

Program: Luni – Închis
                 Marți – Duminică – 9:00 – 16:00

BILETE ONLINE >

Apariţia şi dezvoltarea Muzeului de Științe ale Naturii din Focşani sunt legate de numele profesorului Anghel Bardan, care a fost şi directorul muzeului de la înfiinţare şi până în 1961. Piesele care au constituit expoziția de bază, au fost colectate și conservate de profesorul Bardan, aparținând colecției personale, la care a lucrat cu multă pasiune și dăruire. Din anul 1961, conducerea muzeului este preluată de profesorul Carol Nagler.

În prezent, Secția de Științe ale Naturii funcționează temporar într-un nou imobil din Strada Republicii, nr.8, Focșani, cu „Expoziția permanentă de animale vii”, care prezintă peste 240 de exemplare din 26 de specii de pești, reptile, păsări și mamifere. Patrimoniul conservat este sistematizat în colecții și depozitat în totalitate. În prezent, patrimoniul Secției cuprinde peste 53.000 de piese biologice. Colecția de insecte numără 35.943 exemplare. Reprezentativă este fam. Panorpidae (ord.Mecoptera) cu speciile: Panorpa șusteri, Panorpa pseudoalpina și Panorpa antiporum, specii noi pentru știință, semnalate și descrise pentru prima dată de entomologul vrâncean Carol Nagler. Colecția de ornitologie cuprinde 1.190 exemplare păsări naturalizate, 532 exemplare balguri, 64 cuiburi și 417 ouă. Patrimoniul natural mai cuprinde mamifere naturalizate 102 piese, plante, 3.817 piese moluște precum și piese ce aparțin altor grupe sistematice. Patrimoniul natural mai cuprinde mamifere naturalizate 102 piese, 3.817 piese moluște, precum și piese ce aparțin altor grupe sistematice.

————————————————————————–

The appearance and development of the Museum of Natural Sciences in Focsani are related to the name of professor Anghel Bardan, who was also the director of the museum from its establishment until 1961. The pieces that constituted the basic exhibition were collected and preserved by Anghel Bardan, belonged to his personal collection. Since 1961, the management of the museum has been taken over by professor Carol Nagler.

Currently, the Museum of Natural Sciences operates temporarily in a new building, situated on Republicii Street, number 8, in Focșani, with the „Permanent Exhibition of Live Animals”, which presents over 240 specimens of 26 species of fish, reptiles, birds and mammals. The preserved heritage is systematized and stored in collections. Currently, the patrimony of the section includes over 53,000 biological pieces. The insect collection has 35,943 specimens. Representative is fam. Panorpidae (ord.Mecoptera) with the species: Panorpa şusteri, Panorpa pseudoalpina and Panorpa antiporum, new species for science, reported and described for the first time by the Vrancea entomologist Carol Nagler. The ornithology collection includes 1,190 specimens of naturalized birds, 532 specimens of manure, 64 nests and 417 eggs. The natural heritage also includes 102 naturalized mammals, plants, 3,817 mollusk pieces as well as pieces belonging to other systematic groups.

2022 MUZEUL VRANCEI - Toate drepturile rezervate.
Sari la conținut