Program sediu 8:00-16:30. Tel: +40.237 222 890, Email: office@muzeulvrancei.ro

Secția de etnografie Petrești

Adresă: Crâng Petrești, Com. Vânători, Jud. Vrancea
Telefon: 0741 209 607 , 0237 618 005

Închisă între 25 martie – 19 mai

Program:
Luni – Închis
Marți – Duminică 8-16

BILETE ONLINE >
TUR VIRTUAL >

Ca parte componentă a Muzeului Vrancei, Secția de Etnografie a fost deschisă în 1977, pentru a pune în valoare Județul Vrancea. Amplasată în cadrul natural al Pădurii Petrești, Secția cuprinde 73 de construcții autentice grupate în 32 de complexe cu peste 6.000 de obiecte. Muzeul este structurat pe două sectoare: instalațiile tehnice și gospodăriile țărănești.

Tehnologia prelucrării produselor cerealiere este ilustrată în rezervație prin grupul tematic al instalațiilor de măcinat, respectiv al morilor de apă de la Răiuțu, Răchitașu, Spulber și. Putna. Alte tehnici privesc economia viticolă din subzona podgoriilor și sunt ilustrate detaliat prin unelte și instalații de vinificare amenajate în crama monument de la Cotești, datată printr-o inscripție din 1859. Al doilea sector realizează o sinteză a tipurilor tradiționale de gospodării și construcții din principalele localități de pe Văile Putnei, Zăbalei, Milcovului, Șușiței, Râmnicului și Siretului.

————————————————————————–

As a component of Vrancea Museum, Etnographical Museum was officially opened in 1977, being a cultural need of the best importance for the maintenance and turning to value of the ethnographical inheritance of Vrancea County. Placed in the natural frame of Petrești forest, the department in free air of Vrancea Museum contains 73 authentic buildings grouped in 32 centres with over 6000 different objects. The Museum is structured in two big fields: the peasant technical installations and the households and buildings of public interest. The cereal products processing technology is illustrated in the reservation by the thematic group of the grinding installations, respectively of the water mills from Raiutu and Rachitasu on Milcov Valley, Spulber on Zabala Valley and Putna on Putna Valley. Other techniques take into account the wine-growing economy from the sub-area of the vineyards and they are illustrated in detail by winemaking tools and installations arranged in the monument cellar from Cotesti, dated through an inscription, in 1859. The second field makes a synthesis of the traditional types of households and buildings from the main localities of Putna, Zabala, Milcov, Susita, Ramnic, Siret Valleys.


2022 MUZEUL VRANCEI - Toate drepturile rezervate.
Sari la conținut