Program sediu 8:00-16:30. Tel: +40.237 222 890, Email: office@muzeulvrancei.ro

Mausoleul Eroilor Mărășești Mausoleul Eroilor Soveja Mausoleul Eroilor Mărăști Mausoleul Eroilor Focșani Muzeul Luptelor Mărășești Secția de Etnografie din
Crângul Petrești
Muzeul Unirii Focșani Muzeul Memorial
„Alexandru Vlahuță” Dragosloveni
Casa Memorială „Ion Roată” Secția de Științe ale Naturii Muzeul Țării Vrancei de la Vidra

MUZEUL VRANCEI

ANUNȚ privind Organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Muscă Valentin-Romeo, manager al Muzeului Vrancei, care a obținut în urma evaluării finale nota 9.15 (16.02.2024)

Dispozitia nr. 229/ 15.02.2024 aprobarea regulamentului de concurs
Dispozitia nr. 230/15.02.2024 privind aprobarea caietului de obiective
Anexa nr. 1 Organigrama si ROF – aprobat prin Dispoziția nr. 230/2024
Anexa nr. 2 Stat de functii– aprobat prin Dispoziția nr. 230/2024
Anexa nr. 3 Bugetul pe ultimii 3 ani– aprobat prin Dispoziția nr. 230/2024

Anunț din 21.02.2023

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Muzeul Vrancei organizează examen de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare, pentru următoarea funcție:

 • un post ocupat de muzeograf gradul II,S — promovat în post de muzeograf gradul I,S;

Examenul va avea loc în data de 07.03.2023, ora 9,00 la Muzeul Vrancei, str. Republicii nr. 8, Focșani.

Condițiile de participare: să fi obținut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori in ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate și să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional deținut. (anunțul complet poate fi văzut prin click aici)

Rezultatele anunțului pot fi vizualizate prin click aici.

Anunț din 25.05.2022

Muzeul Vrancei organizează examen de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare, pentru următoarele funcții:
– un post ocupat de muzeograf, debutant – promovat în post de muzeograf, gradul II, S;
– un post de referent de specialitate, debutant – promovat în post de referent de specialitate, gradu II, S.

Examenul va avea loc în data de 09.06.2022. ora 9:00 la Muzeul VRancei, str. Republicii nr. 8, Focșani.

(anunțul complet poate fi văzut prin click aici)

Anunț din 20.05.2022

În urma expirării termenului de depunere a ofertelor pentru achiziție publică de reparații la clădirea Hanul Odobești din cadrul Secției de Etnografie din Crândul Petrești, a fost acceptată oferta depusă de S.C. DUBALEDILCON S.R.L., fiind singurul ofertant, iar prețul ofertei se încadrează în prețul pieței.

Anunț din 24.11.2021

Rezultatele examenului de promovare în grade / trepte profesionale imediat superioare pentru următoarele funcții:

– un post ocupat de muzeograf gradul I,S , promovat în post de muzeograf gradul IA,S (descarcă document

– un post ocupat de referent de specialitate gradul II, S, promovat în post de referent de specialitate gradul I, S . (descarcă document)

Anunț din 22.11.2021

Tabel rezultate finaleprivind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea funcțiilor contractual vacante de:

 • muzeograf debutant, studii S;
 • șef secție, gradul II, studii S – Secția de Istorie;

pe perioadă nedeterminată. (descarcă document)

Anunț din 19.11.2021

Tabel privind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea funcțiilor contractual vacante de:

 • referent de specialitate, debutant, studii S;
 • referent de specialitate, gradul IA, studii S;
 • contabil-sef, gradul II , studii S

în cadrul compartimentului Financiar – Contabil pe perioadă nedeterminată la Muzeul Vrancei.  (descarca document)

Anunț din 18.11.2021

Tabel privind rezultatul obținut la interviul din 17.11.2021 în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcțiilor contractual vacante de :

 • muzeograf debutant, studii S;
 • șef secție, gradul II, studii S – Secția de Istorie;

pe perioadă nedeterminată. (descarcă document)

Anunț din 17.11.2021

În urma expirării termenului de depunere a ofertelor pentru achiziție publică de lucrări de reparații și tratare cu ulei la învelitorile acoperișurilor unor obiective din cadrul Secției de Etnografie din Crângul Petrești în suprafață de 190 mp cu șindrilă de brad, crăpată manual, bătută la cinci rânduri în formă de solzi de peste a fost acceptată oferta depusă de NAGIT DANUT P.F.A, fiind singurul ofertant.

Anunț din 17.11.2021

În urma expirării termenului de depunere a ofertelor pentru achiziție publică de lucrări de reparații la instalația de alimentare cu apă, canalizare și fosă de la Secția de Etnografie din Crângul Petrești, reparații la Atelierul și grupul sanitar din incinta secției a fost acceptată oferta depusă de SC DUBALEDILCON SRL, fiind singurul ofertant.

Anunț din 17.11.2021

Tabel privind rezultatul obtinut la interviuL din 16.11.2021 in cadrul consursului organizat pentru ocuparea functiilor contractual vacante de :

 • referent de specialitate, debutant, studii S;
 • referent de specialitate, gradul IA, studii S;
 • contabil-sef, gradul II, studii S

în cadrul compartimentului Financiar – Contabil pe perioadă nedeterminată la Muzeul Vrancei. (descarca document)

Contestație depusă în 16.11.2021

Tabel cu punctajul la proba scrisă în urma contestației depuse. (descarcă document)

Anunț de închiriere spațiu din 15.11.2021

Muzeul Vrancei caută spațiu de închiriat pentru birouri (250 mp), cu utilități, în zona centrală a Municipiului Focșani. Așteptăm ofertă scrisă pe adresa de email office@muzeulvrancei.ro și la sediul instituției din strada Republicii, nr. 8.

Anunț de achiziție din 15.11.2021

Muzeul Vrancei organizează achiziție publică de servicii de tăiere copaci la Secția de Etnografie din Crângul Petrești, copaci uscați care amenință căsuțele din cadrul secției.
Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon nr: 0237 / 222890 și prin email: office@muzeulvrancei.ro.
Ofertele vor fi depuse pe adresa de email: office@muzeulvrancei.ro sau la sediul Muzeului Vrancei din strada Republicii nr.8, Focșani, jud. Vrancea până la data de 22.11.2021.  (descarca document)

Anunț din 12.11.2021

Tabel privind rezultatul obținut la proba scrisă din 08.11.2021 în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcțiilor contractual vacante de:

 • muzeograf debutant, studii S;
 • șef secție, gradul II, studii S – Secția de Istorie;
 • șef secție, gradul II, studii S – Secția de Științele Naturii

(descarcă rezultatul selecției dosarelor)

Anunț din 11.11.2021

Tabel privind rezultatul obținut la proba scrisă din 05.11.2021 în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcțiilor:

 • referent de specialitate, debutant, studii S;
 • referent de specialitate, gradul IA, studii S;
 • contabil-șef, gradul II, studii S

în cadrul compartimentului Financiar – Contabil pe perioadă nedeterminată la Muzeul Vrancei.  (descarcă document)

Anunț din 10.11.2021

Examen de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare pentru următoarele funcții:

 • un post ocupat de muzeograf gradul I,S, promovat în post de muzeograf gradul IA,S 
 • un post ocupat de referent de specialitate gradul II, S, promovat în post de referent de specialitate gradul I, S.

Examenul va avea loc în data de 23.11.2021 ora 9.00, la MUZEUL VRANCEI din str. Republicii nr.8, Focșani, Vrancea.

Detalii suplimentare sunt mentionate în: (descarcă document)

Anunț achiziție din 09.11.2021

Muzeul Vrancei organizează achiziție publică de lucrări de reparații și tratare cu ulei la învelitorile acoperișurilor unor obiective din cadrul Secției de Etnografie din Crângul Petrești în suprafață de 190 mp cu șindrilă de brad, crăpată manual, bătută la cinci rânduri în formă de solzi de pește.
Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon nr.: 0237/222890 și prin email: office@muzeulvrancei.ro

(descarcă document)

Anunț achiziție din 03.11.2021

Anunț Achiziție

Muzeul Vrancei organizează achiziție publică pentru următoarele lucrări de reparații la Secția de Etnografie din Crângul Petrești, după cum urmează:

 • înlocuirea instalației de alimentare cu apă și canalizare la sediul administrativ;
 • reparații la atelierul secției (95 mp:-izolare termică pereți și tavan, cu vată minerală, profil rigips și OSB și refăcut șapă 27mp);
 • reparații la grupul sanitar din incinta secției prin înlocuirea gresiei și a faianței, a corpurilor WC, a rezervoarelor de apă, a lavoarelor, a bateriilor și înlocuirea conductelor instalației de alimentare cu apă și canalizare.

Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon nr.: 0237/222890 și prin email: office@muzeulvrancei.ro

 (descarcă document)

Anunț din 02.11.2021

Tabel privind rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 08.11.2021 pentru ocuparea funcțiilor contractual vacante de:

 • muzeograf debutant, studii S;
 • șef sectie, gradul II, studii S – Secția de Istorie;
 • șef secție, gradul II, studii S – Secția de Științele Naturii

(descarcă rezultatul selecției dosarelor )

Anunț din 01.11.2021

Tabel privind rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 05.11.2021 pentru ocuparea funcțiilor contractual vacante de:

 • referent de specialitate, debutant, studii S;
 • referent de specialitate, gradul IA, studii S ;
 • contabil-șef, gradul II, studii S

în cadrul compartimentului Financiar – Contabil pe perioadă nedeterminată la Muzeul Vrancei.

(descarcă rezultatul selecției dosarelor)

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 91/2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătate publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2, având în vedere „Analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generate de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României la data de 19.10.2021”, document întocmit la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

ANEXĂ (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021)

(descarcă document)

Anunț din 15.10.2021

MUZEUL VRANCEI scoate la concurs următoarele posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată:

2 posturi de execuție:
– 1 post muzeograf, debutant, la Mausoleul Eroilor Mărășești din cadrul Secției de Istorie, cu studii superioare absolvite cu diplomă de licență în Istorie;
– 1 post muzeograf, gradul IA, în cadrul Secției de Istorie, cu studii superioare absolvite cu diplomă de licență în Istorie, specializarea Arheologie;

2 posturi de conducere:
-1 post șef Secție, gradul II, în cadrul Secției de Istorie, cu studii superioare absolvite cu diplomă de licență în Istorie;
-1 post sef Sectie, gradul II, in cadrul Sectiei de Stiintele Naturii, cu studii superioare absolvite cu diplomă de licență în Biologie.

ANUNȚ (descarcă document)

Fiță post șef Secție Istorie (descarcă document)
Fișă post sef Secție Științele Naturii (descarcă document)
Fișă post muzeograf gradul IA (descarcă document)
Fișă post muzeograf debutant (descarcă document)

Anunț din 14.10.2021 

MUZEUL VRANCEI scoate la concurs următoarele posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată:

2 posturi de execuție:
– 1 post referent de specialitate, debutant, la Compartimentul Financiar – Contabil, cu studii superioare absolvite – diplomă de licență în Științe Economice;
– 1 post referent de specialitate, gradul IA, la Compartimentul Financiar – Contabil, cu studii superioare absolvite – diplomă de licență în Științe Economice;

1 post de conducere:
– 1 post contabil – șef, gradul II, la Compartimentul Financiar – Contabil, cu studii superioare absolvite – diploma de licență în Științe Economice.

Anunț – (descarcă document)

Fișă post – Referent de specialitate IA (descarcă document)

Fișă post – Referent debutant (descarcă document)

Fișă post – Contabil șef (descarcă document)

Anunț din 11.08.2021

În urma expirării termenului de depunere a ofertelor pentru confecționare și montare plasă și rulouri pentru insecte la Muzeul Adjud a fost acceptată oferta depusă de DUZOC cu suma de 1074 lei.

Anunț din 02.08.2021 

Muzeul Vrancei organizează achiziție publică de servicii, confecționare și montare plasă și rulouri pentru insecte la Muzeul Adjud, din municipiu. (descarcă document)

Anunț din 30.06.2021

(descarcă document)

Tabel privind rezultatul obținut la interviul din 29.06.2021 în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de execuție contractual vacante de muncitor calificat treapta I perioadă nedeterminată în cadrul Muzeului Vrancei.

Anunț din 24.06.2021

Tabel privind rezultatul obținut la proba scrisă din 22 iunie 2021 în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției de execuție contractual vacante de muncitor calificat treapta I perioadă nedeterminată la Secția de Etnografie (Crâng Petrești) din cadrul Muzeului Vrancei. (descarcă document)

Anunț din 14.06.2021

Tabel privind rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea funcției de execuție contractual vacante de muncitor calificat treapta I perioadă nedeterminată la Muzeul Vrancei, organizat în data de 22.06.2021. (descarcă document)

Anunț din 08.06.2021

MUZEUL VRANCEI anunță rezultatele examenului de promovare pentru funcția de Muzeograf GRAD I, S – (descarcă document)

MUZEUL VRANCEI anunță rezultatele examenului de promovare pentru funcția de Inspector specialitate GRAD I, S – (descarcă document)

Anunț din 27.05.2021

MUZEUL VRANCEI scoate la concurs următorul post de MUNCITOR CALIFICAT pe perioadă nedeterminată (descarcă document)

Fișa postului (descarcă document)

Anunț din 20.05.2021

Muzeul Vrancei organizează, examen de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare, pentru următoarele funcții:
– trei posturi ocupate de muzeograf gradul II, S – promovate în posturi de muzeograf gradul I, S
– un post ocupat de inspector de specialitate grad II, s – promovat inspector de specialitate gradul I – (descarcă document)

Anunț din 06.05.2021

Rezultatul examenului de promovare din 05.05.2021 (descarcă document)

Anunț din 19.04.2021

Muzeul Vrancei organizează, examen de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare, pentru următoarea funcție:
– un post ocupat de muzeograf debutant, s – promovat în post de muzeograf II, S
Examenul va avea loc în data de 5.05.2021, ora 9:00 la Muzeul Vrancei,  str. Republicii nr. 8, Focșani.
Condiții de participare (descarcă document)

Anunț din 25.02.2021

Rezultat Final concurs de proiecte de management pentru Muzeul Vrancei (descarcă document)

Anunț din 09.02.2021

Dispozitia Nr. 50 priviind constituirea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și desemnarea secretariatului comisiei de concurs și al comisiei de soluționare a contestațiilor pentru organizarea și desfășurarea concursului de proiecte de management la MUZEUL VRANCEI. (descarcă document)

Anunț din 15.01.2021

CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA ORGANIZEAZA CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU MUZEUL VRANCEI  (descarcă document)

Anexăm alăturat Dispoziția 16 – Regulament de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management organizat pentru Muzeul Vrancei  – (descarcă document)

Dispoziția 17 – Caietul de obiective pentru Muzeul Vrancei  (descarcă document)

Anexa nr.1 Organigrama Muzeului Vrancei și Regulamentul de organizare și funcționare a Muzeului Vrancei – (descarcă document)

Anexa nr.2 Statul de funcții al Muzeului Vrancei – (descarcă document)

Anexa nr.3 Bugetul aprobat al instituției pe ultimii trei ani – (descarcă document)

 1.1 – MODEL cerere de inscriere la concurs de management (descarca document)

1.2 – MODEL Adeverinta-vechime (descarca document)

1.3 – MODEL declaratie pe propria raspundere – pentru motive imputabile in ultimii 4 ani (descarca document)

1.4 – MODEL declaratie pe propria raspundere – renuntare la post de conducere (descarca document)

Anunt din 13-01-2021
Proces verbal, incheiat astazi, data de 13-01-2021, avand in vedere ca nu s-a inscris niciun candidat la concursul pentru ocuparea
functiei de  referent de specialitate debutant studii superioare, concursul se va programa la o data ulterioara. (descarca document)

Anunt din 08-01-2021
Proces verbal, incheiat astazi, data de 08-01-2021, ora 14,10, avand in vedere ca nu s-a inscris niciun candidat la concursul pentru ocuparea
functiei de muzeograf IA, concursul se va programa la o data ulterioara. (descarca document)

Anunt din 06-01-2021
Tabel rezultate finale la concursul pentru ocuparea functiei de executie contractual vacante
de supraveghetor perioada nedeterminata in cadrul MUZEULUI VRANCEI . (descarca document)

ANUNT DIN 05-01-2020 –

Tabel din 05-01-2021 cu punctajul obtinut in urma contestatiei depuse (descarca document)

ANUNT DIN 31-12-2020 –

Tabel din 30-12-2020 priviind rezultatul obtinut la interviul din 30.12.2020 in cadrul concursului pentru ocuparea functiei de executie contractual vacante de supraveghetor perioada nedeterminata in cadrul Muzeului Vrancei. (descarca document)

ANUNT din 28-12-2020 – TABEL CONTESTATII

Tabel cu punctajul la proba scrisa in urma contestatiilor depuse (descarca document)

ANUNT din 28-12-2020

Muzeul Vrancei scoate la concurs urmatorul post de referent de specialitate debutant ,
cu studii superioare pe perioada nedeterminata (descarca document)
Fisa postului pentru referent de specialitate debutant (descarca document)

ANUNT

Muzeul Vrancei scoate la concurs urmatorul post de muzeograf IA pe perioada nedeterminata (descarca document)
Fisa postului pentru muzeograf IA (descarca document)

TABEL
privind rezultatul obtinut la proba scrisa din 21 -12-2020 in cadrul concursului organizat
pentru ocuparea functiei de executie contractual vacante de supraveghetor perioada nedeterminata in cadrul Muzeului Vrancei

TABEL din 15.12.2020
privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul  organizat pentru ocuparea functiei de executie contractual vacante de supraveghetor perioada nedeterminata, la MUZEUL VRANCEI , ORGANIZAT IN DATA DE 21.12.2020

TABEL din 02.12.2020
privind rezultatul obtinut la interviul din 27.11.2020 in cadrul concursului pentru ocuparea functiei de executie contractual vacante de supraveghetor perioada nedeterminata

(descarca document)

TABEL din 25.11.2020
cu punctajul obtinut la proba scrisa in urma contestatiilor depuse
(descarca document)

ANUNT din 25-11-2020
Muzeul Vrancei scoate la concurs urmatorul post de supraveghetor pe perioada nedeterminata
(descarca document)

FISA POST (descarca document)
TABEL
privind rezultatul obtinut la proba scrisa din 20 -11-2020 in cadrul concursului organizat
pentru ocuparea functiei de executie contractual vacante de supraveghetor perioada nedeterminata in cadrul Muzeului Vrancei

TABEL
privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea functiei de executie
contractual vacante de supraveghetor perioada nedeterminata la Muzeul Vrancei, organizat in 20-11-2020

(descarca document)

ANUNT din 29-10-2020 Muzeul Vrancei scoate la concurs urmatorul post de supraveghetor pe perioada nedeterminata – detalii in document attach-at (descarca document)

TABEL din 28.10.2020 – REZULTATE FINALE privind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea functiei de executie contractual temporar vacant paznic din cadrul Muzeului Vrancei. (descarca document)

Tabel din 27.10.2020
privind rezultatul obtinut la interviul din 26.10.2020 in cadrul concursului pentru ocuparea
functiei de executie contractual temporar vacant paznic din cadrul Muzeului Vrancei.
(descarca document)

TABEL din 22-10-2020 , REZULTATELE FINALE

privind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea functiilor contractuale de executie vacante: muzeograf, referent de specialitate, supraveghetor, muncitor calificat si temporar vacante: paznic si ingrijitor din cadrul Muzeului Vrancei.

(descarca document)

TABEL din 21-10-2020

– privind rezultatul obtinut la interviul din 20.10.2020 in
cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de executie vacante :muzeograf, referent de specialitate,
supraveghetor, muncitor calificat si temporar vacante : paznic si ingrijitor din cadrul Muzeului Vrancei.
(descarca document)

TABEL DIN 21-10-2020
CU REZULTATUL LA PROBA SCRISA

(DESCARCA DOCUMENT)

TABEL DIN 19-10-2020
CU PUNCTAJUL LA PROBA SCRISA IN URMA CONTESTATIILOR DEPUSE

(DESCARCA DOCUMENT)

TABEL
privind rezultatul obtinut la proba scrisa din l3 octombrie 2020 in cadrul concursului organizat
pentru ocuparea posturilor contractuale de executie vacante: muzeograf, referent de specialitate , supraveghetor, muncitor-calificat
si temporar vacante: paznic si ingrijitor din cadrul Muzeului Vrancei (descarca document)

A N U N T din 12-10-2020

REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE DIN 9.10.2020 (DESCARCA DOCUMENT)

TABEL
privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului de
paznic la Muzeul Vrancei, organizat in data de 19.10.2020.
PAZNIC (descarca document)

COMUNICAT

În condițiile actuale, având în vedere numărul mare de candidați, suntem nevoiți să desfășurăm concursul în două intervale orare: pentru supraveghetori ( orele 9.00 – 12,00 ), iar pentru celelalte funcții între orele 13,00 – 16,00.

TABEL
privind rezultatul selecliei dosarelor la concursul organizat penrru ocuparea posturilor contractuale de execulie vacante: muzeograf, referent de specialitate, supraveghetor, muncitor calificat 5i temporar vacahte: paznic si ingrijitor din cadrul Muzeului Vrancei, organizat in dara de 13.10.2020 (DESCARCA DOCUMENT)

ANUNT din 02-10-2020
Muzeul Vrancei scoate la concurs urmatorul post de paznic pe perioada determinata:
– 1 post paznic – studii medii – Diploma de Bacalaureat, Atestat Agent de paza – la Sediul instituliei, nu se cere vechime
Dosarele candidatilor vor contine urmatoarele documente : (descarca document)

Fisa postului : (descarca document)

A N U N T Examen de promovare 

din 25.09.2020 – Bibliografia pentru examenul de promovare- (DESCARCA DOCUMENT)

Muzeul Vrancei organizeaza examen de promovare in grade/trepte profesionale imediat superioare, pentru urmatoarele functii:
– un post ocupat de restaurator treapta I, M – promovat in post de restaurator treapta I A, M
– un post ocupat de conservator grad II, S – promovat in post de conservator gradul I, S
Examenul va avea loc in data de 9.10.2020, ora 9,00 Ia Muzeul Vrancei, str. Republicii nr. 8, Focsani.
Conditiile de participare: – sa fi obtinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanfelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani

A N U N T CONCURS 21.09.2020 – (DESCARCA DOCUMENT)

Muzeul Vrancei scoate la concurs următoarele posturi:

Posturi pe perioadă nedeterminată:

– 2 posturi muzeograf – debutant, studii superioare – Diplomă de Licență în Istorie – la Mausoleul Focșani și Muzeul Unirii, nu se cere vechime

– 1 post referent de specialitate – studii superioare – la Secția de Științele Naturii, vechime minimă 5 ani

– 3 posturi supraveghetor – studii medii – Diplomă de Bacalaureat – la Muzeul Unirii și Muzeul de Istorie din Focșani, Mausoleul Soveja, nu se cere vechime

– 1 post muncitor calificat – calificare lăcătuș mecanic, lemnar, tâmplar, sudor – la Secția de Etnografie Crâng Petrești, vechime minimă 5 ani

Posturi pe perioadă determinată:

– 1 post paznic – studii medii – Diplomă de Bacalaureat, Atestat Agent de Pază – la Muzeul Unirii, nu se cere vechime

– 1 post îngrijitor – studii medii – Diplomă de Bacalaureat – la Mausoleul Mărășești, nu se cere vechime

Dosarele candidaților vor conține următoarele documente:

 • cerere de înscriere

 • copie act de identitate

 • copie certificat de naştere

 • copie certificat de căsătorie

 • copie adeverinţă care să ateste vechimea în muncă

 • cazier judiciar valabil

 • adeverinţă medicală valabilă

 • Curriculum vitae

 • documente care să ateste nivelul studiilor (original şi copie)

Dosarele se depun la secretariatul instituţiei din str. Republicii nr. 8, Focşani, începând cu data de 21.09.2020. Pentru contact telefon 0237222890.

Condiţii generale necesare în vederea participării la concurs conform legislației în vigoare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs:

Posturi pe perioadă nedeterminată:

2 POSTURI MUZEOGRAF (descarca fisa post muzeuograf)

a) studii universitare – Diplomă de Licență în Istorie

c) vechime nu se cere

e) punctul de lucru – Mausoleul Focșani și Muzeul Unirii

1 POST REFERENT DE SPECIALITATE (descarca fisa post referent de specialitate)

 1. studii superioare

 2. vechime minimă 5 ani

 3. punctul de lucru – Secția de Științele Naturii

3 POSTURI DE SUPRAVEGHETOR (descarca fisa post supraveghetor)

 1. studii medii – Diplomă de Bacalaureat

 2. vechime nu se cere

 3. punctul de lucru – Muzeul Unirii și Muzeul de Istorie din Focșani și la Mausoleul Soveja

1 POST MUNCITOR CALIFICAT (descarca fisa post muncitor calificat)

 1. calificare lăcătuș mecanic, lemnar, tâmplar, sudor

 2. vechime minimă 5 ani

 3. punctul de lucru – Secția de Etnografie Crâng Petrești

Posturi pe perioadă determinată:

 1. POST PAZNIC (descarca fisa post paznic)

 1. studii medii – Diplomă de Bacalaureat, Atestat Agent de Pază

 2. vechime nu se cere

 3. punctul de lucru – Muzeul Unirii

1 POST ÎNGRIJITOR  (descarca fisa post ingrijitor)

 1. studii medii – Diplomă de Bacalaureat

 2. vechime nu se cere

 3. punctul de lucru – Mausoleul Mărășești

Probe de concurs :

 • proba scrisă se va susţine în data de 13 octombrie 2020, ora 9,00, la Muzeul Unirii din Focșani, str. Republicii, nr. 30

 • interviul se va susţine în data de 20 octombrie 2020, ora 9,00 la aceeaşi adresă.

Bibliografie :

Pentru posturile de muzeograf cu studii superioare la Muzeul Vrancei 

1. Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificările la zi

2. Legea nr. 182/2000 – privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil

3. Ordin nr. 2035/2000 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil

4. Hotărârea nr. 886/2008 – pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

5. Muzeologie generală – Corina Niculescu

6. Legea 53/2003 Codul Muncii –art. 176, 242, 247, 248

Pentru postul de referent de specialitate cu studii superioare la Muzeul Vrancei

1. Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificările la zi

2. Legea 53/2003 Codul Muncii –art. 176, 242, 247, 248

3. Legea nr. 258/2015 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

4. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

5. Ordinul nr. 2634/2015 – privind documentele financiar-contabile

6. Legea contabilității 82/1991 cu modificările la zi

Pentru postul de supraveghetor cu studii medii la Muzeul Vrancei

1. Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificările la zi

2. Corina Nicolescu – Muzeologie generală

3. Legea 53/2003 Codul Muncii – art. 10, 17, 28, 41, 50, 51, 176, 242, 247, 248

4. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

Pentru postul de muncitor calificat cu studii medii la Muzeul Vrancei

1. Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificările la zi

2. Legea 53/2003 Codul Muncii – art. 39, 176, 242, 247, 248, 250

3. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

Pentru postul de paznic

1. Legea 333/2003 privind paza obiectvelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

2. Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificările la zi

3. Legea 53/2003 Codul Muncii – art. 111, 112, 114, 115, 125, 176, 242, 247, 248

4. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

Pentru postul de îngrijitor

1. Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificările la zi

2. Legea 53/2003 Codul Muncii – art. 55, 56, 58, 59,60, 61, 176, 242, 247, 248

3. Hotărârea nr. 1546/2003 – pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate

 4. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

Dosarele candidaţilor se depun până la data de 5 octombrie 2020, inclusiv, ora 16,00.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • 08.10.2020, ora 09,00 – afişarea rezultatelor în urma selectării dosarelor

 • 13.10.2020, ora 09,00 – proba scrisă

 • 15.10.2020, ora 11,00 – afişarea rezultatelor la proba scrisă

 • 20.10.2020, ora 09,00 – interviu

 • 21.10.2020, ora 08,30 – afişarea rezultatelor la interviu

 • 22.10.2020, ora 11,00 – afişarea rezultatelor finale (proba scrisă + interviu)

D I R E C T O R

prof.dr.Horia Dumitrescu

A N U N T

Va invitam sa vizionati documentarul „Vrancea Eroica – 5 ani de colectie” care va fi difuzat Sambata,
22 August 2020, la ora 15:30 pe posturile de televiziune TVR1 si TVR HD  promo 2 min (vizionare videoclip)

Film Vrancea Eroica Momente de Colectie 2015-2019 120 min (vizionare videoclip)

In urma expirarii termenului de depunere a ofertelor pentru realizarea documentarului „Vrancea Eroica – 5 ani de colectie” a fost acceptata  oferta depusa de SC EUROSTAR ARTIST SRL cu suma de 132.200 lei.

A N U N Ț

cerere oferte „Vrancea Eroică – 5 ani de colecție

Cu ocazia împlinirii a 103 ani de la Istoricele Lupte de la Mărășești, Muzeul Vrancei dorește să realizeze documentarul „Vrancea Eroică – 5 ani de colecție”.

Această prezentare constă în următoarele:

 • documentar de 50 de minute

 • teaser de 30 secunde

 • teaser de 15 secunde

 • colajuri de montaje de câte 1 minut pentru promovare online

 • bannere identitate facebook

 • bannere identitate instagram

 • identitate și adaptare grafică

Ofertele se trimit pe mail-ul Muzeului Vrancei până la data de 5.08.2020, ora 12,00, la adresa muzeulvrancei@yahoo.com.

MUZEUL VRANCEI

ANUNT

DATORITA SITUATIEI CREATE DE RASPANDIREA VIRUSULUI COVID-19,
PROGRAMUL DE VIZITARE AL MUZEELOR SI MAUSOLEELOR SE REIA CU PASTRAREA DISTANTEI SEMNIFICATIVE DE 2 METRI,
FATA DE CELELALTE PERSOANE SI PURTAREA MASTII CU ACOPERIREA OBLIGATORIE A NASULUI SI A GURII

R E G U L A M E N T

privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de siguranţă sanitară, pe perioada stării de alertă.

R e g u l a m e n t, întocmit după legislaţia în vigoare.(descarca Regulament Alerta)

REGULAMENT – EXTRAS –

Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul vizitator

(descarca Regulament Extras)

ANUNT DIN 12.03.2020

DATORITA SITUATIEI CREATE DE RASPANDIREA VIRUSULUI COVID-19,

PROGRAMUL DE VIZITARE AL MUZEULUI SE SUSPENDA PANA LA NOI REGLEMENTARI CU POSIBILITATEA PRELUNGIRII ACESTUI TERMEN

Anunt din 06.12-2019

Tabel privind rezultatul final la concursul din 06.12.2019 (descarca document)

Tabel privind rezultatul  obtinut la interviul din 06.12.2019 (descarca document)

Anunt din 03.12-2019

Tabel privind rezultatul la proba scrisa din 02.12.2019 (descarca document)

Anunt din 29.11-2019

Muzeul Vrancei organizeaza examen de promovare in data de 16.12.2019, ora 9.00, str. Republicii, Focsani (descarca document)  

Anunt din 25.11-2019

Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului de director adjunct la Muzeul Vrancei organizat in data de 02.12.2019:   (descarca tabel selectie dosare )

Anunt din 08-11-2019

Muzeul Vrancei scoate la concurs următoarele posturi pe perioadă nedeterminată:

ANUNŢURI  – 2019

Mausoleul Eroilor de la Marasesti  – PROGRAM 6 august 2019 –

Ora 19.00 – 19.30 Primirea oaspetilor

Ora 19.30 – Instalarea Garzii de Onoare

Ora 20.00 – 20.05 – Acordarea onorului militar

Ora 20.05 – 20.10 – Se intoneaza Imnul Romaniei timp in care se trag 21 salve de tun si are loc survolul aerian (MApN)

Ora 20.10 – 20.20 – Serviciu religios

Ora 20.20 – 20.35 – Alocutiuni oficiali

Ora 20.35 – 20.45 – Depuneri coroane oficiali

Ora 20.45 – 20.50 – Intonarea Semnalului ”Linistea”

Ora 20.50 – 21.00 – Defilarea Garzii de Onoare

Ora 21.00 – 22.00 – Spectacol simfonic extraordinar

Gheorghe Zamfir
Laura Bretan
Paula Seling
Cristofor Aldea Teodorovici
Mihail Buca
Corul bizantin ”Tronos” al Patriarhiei Romane
Daniel Jinga
Orchestra Metropolitana Bucuresti
Corul Acoustic
Prezinta: Iuliana Tudor

ANUNT

In perioda 3-6 august 2019, va invitam sa va manifestati sentimentele patriotice,si sa fiti alaturi de toti cei care gandesc si simt romaneste, la manifestarile care vor avea loc la cele patru mausolee ale Vrancei si in Piata Unirii din Focsani.
Vizionare videoclip

ANUNT

In urma finalizarii procedurii de organizare a evenimentului,,VRANCEA EROICA 2019” a fost desemnat castigator ofertantul

SC OMP EVENTS SRL cu oferta financiara, de 2.520.370 Lei fara TVA.

Anunt din 12.07.2019 priviind – Achiziţia de servicii de organizare a evenimentului ,, Vrancea Eroică 2019

1.Caiet de sarcini – (descarca document)

2.Documentatie de atribuire – (descarca document)

3.Invitatie – (descarca document)

4.Declaratie priviind conditiile de munca – (descarca document)

5.Formular oferta financiara – (descarca document)

6.Matricea de conformitate – (descarca document)

7.Model contract – (descarca document)

8.DUAE – (descarca document)

ANUNŢURI  – 2018

Rezultatele Examenului de Promovare din NR.2028 / 22-10-2018 (descarca document)

Anunt din 08-10-2018

Muzeul Vrancei organizeaza examen de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare, pentru urmatoarele functii:
– un post ocupat de muzeograf S, Gradul II – promovat in post de muzeograf S, Gradul I.
– doua posturi ocupate de restaurator M, Tr. I – promovate in posturi de restaurator M, Tr. IA
– trei posturi ocupate de conservator M, Tr. I – in posturi de conservator M, Tr. IA
– un post de referent M,Tr. IA în post de referent de specialitate S, gr. II
Examenul va avea loc în data de 22.10.2018, ora 10,00 la Sediul Muzeului Vrancei din str. Republicii nr. 8 , Focsani
Bibliografia pentru examenul de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare o gasiti in fisierul pentru descarcare. (descarca document)

Pe 6 august 2018, la Mausoleul Eroilor din Marasesti, presaram pe mormintele eroilor care au luptat in Primul Razboi Mondial recunostinta si piosenia noastra. Muzeul Vrancei va invita, la manifestarile de comemorarea a 101 ani, in an Centenar, vizionati videoclip

Anunt din 26.04.2018

Muzeul Vrancei afiseaza rezultatele examenului de promovare din 25.04.2018 (descarca document)

Anunt din 11.04.2018

Muzeul Vrancei organizeaza examen de promovare in grade profesionale imediat superioare, pentru functiile ocupate de debutant. Examenul va avea loc in data de 25.04.2018, ora 10,00 la Sediul Muzeului Vrancei din str. Republicii nr. 8 , Focsani. (descarca document)

Anexa nr.17 – Nr. 151 din 12.01.2018

Tabel priviind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea functiei de  personal contractual : (descarca document )

-muncitor calificat – norma intreaga

-electromecanic si muncitor calificat – 1/2 norma – electrician .

Anexa nr.15 – Nr. 137 din 10.01.2018

Tabel priviind rezultatul obtinut la interviul din 08.01.2018 in cadrul examenului  pentru ocuparea functiei de  personal contractual : (descarca document )

-muncitor calificat – norma intreaga

-electromecanic si muncitor calificat – 1/2 norma – electrician .

Anexa nr.9 – Nr. 104 din 04.01.2018

Tabel priviind rezultatul obtinut la proba scrisa din 29.12.2017 in cadrul concursului organizat pentru ocuparea functiei de  : (descarca document )

-muncitor calificat – norma intreaga

-electromecanic si muncitor calificat – 1/2 norma – electrician – organizat in data de 29.12.2017

Anexa nr.2 – Nr. 2205 din 22.12.2017

Tabel priviind rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de : (descarca document )

-muncitor calificat treapta I(M) – norma intreaga

-electromecanic si muncitor calificat treapta I(M) – 1/2 norma – electrician – organizat in data de 29.12.2017

Anexa nr. 17 – Muzeul Vrancei

Nr. 2148 din 08.12.2017

Tabel rezultate finale la concursul  pentru ocuparea functiilor  de executie de personal contractual : doua posturi supraveghetor si un post referent – descarca document 

Anunt din 07.12.2017 – Muzeul Vrancei scoate la concurs urmatoarele posturi pe perioada nedeterminata  :

– 1 (un) post muncitor calificat treapta I (M) studii medii – norma intreaga – calificare in meseria de electromecanic, vechime in aceasta meserie de minim 5 ani .

– 1 (un) post muncitor calificat treapta I (M) studii medii – 1/2 norma  – calificare in meseria de electrician, cu vechime in aceasta meserie de minim 5 ani .

descarca document 

   

ANEXA NR. 9- MUZEUL VRANCEI – Nr. 2061 din 04.12.2017

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 28.11.2017 în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de : supraveghetor și referent din cadrul Muzeului Vrancei

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Denumirea funcţiei

Punctajul obţinut la proba scrisă

Observaţii

ADMIS/RESPINS

 1. MATEESCU MIRUNA – supraveghetor – 100 puncte – ADMIS

 2. PATRASCU M C VIOREL – supraveghetor – 84.69 puncte – ADMIS

 3. TOMA NICUSOR – supraveghetor – 81.59 puncte – ADMIS

 4. NEDELCU ADELINA – supraveghetor – 79.78 puncte – ADMIS

 5. BINDAR MIHAI – supraveghetor – 76.53 puncte – ADMIS

 6. SANDU GABRIEL – supraveghetor – 73.38 puncte – ADMIS

 7. PERSITA MIHAELA – supraveghetor – 69.59 puncte – ADMIS

 8. CURMEI IONELA – supraveghetor – 58.47 puncte – ADMIS

 9. BURCA ANDREI GABRIEL – supraveghetor – 47.91 puncte – RESPINS

 10. SERBAN GEANINA SIMONA – supraveghetor – 46.54 puncte – RESPINS

 11. BOTEZATU CATALINA – supraveghetor – 45.75 puncte – RESPINS

 12. VASUIAN CAMELIA NICOLETA – supraveghetor – 38.78 puncte – RESPINS

 13. STANESCU VASILE – supraveghetor – 37.86 puncte – RESPINS

 14. ENE VASILE – supraveghetor – 33.51 puncte – RESPINS

 15. MANEA MARIA – supraveghetor – 24.40 puncte – RESPINS

 16. SPANU ALICE – supraveghetor – 22.65 puncte – RESPINS

 17. SPULBER NECULAI – supraveghetor – 20.65 puncte – RESPINS

 18. PURDEL DOINITA – supraveghetor – 20.25 puncte – RESPINS

 19. SUSU MIRELA – supraveghetor – 17.95 puncte – RESPINS

 20. GHEORGHIAS CRISTINA – supraveghetor – 16.40 puncte – RESPINS

 21. CATANOIU IONEL – supraveghetor – 12.10 puncte – RESPINS

 22. FILIMON GEANINA – supraveghetor – 10.10 puncte – RESPINS

 23. COJOCARU DANIELA – supraveghetor – 0 puncte – RESPINS

 24. NASTASE IONEL – referent – 87.96 puncte – ADMIS

 25. BUTULAN NICOLETA – referent – 45.29 puncte – RESPINS

 26. BARLADEANU MARIANA –  referent – 44.98 puncte – RESPINS

 27. MANEA CLAUDIA –  referent – 44.30 puncte – RESPINS

 28. RADU ANDREA NICOLETA –  referent – 36.58 puncte – RESPINS

 29. GRAFU ALINA PAULA –  referent – 28.72 puncte – RESPINS

 30. TROFIN MARIUS –  referent – 23.89 puncte – RESPINS

 31. MIHAILESCU ALINA MIHAELA –  referent – 21.91 puncte – RESPINS

 32. SON DANIELA –  referent – 16.56 puncte – RESPINS

 33. MAZILU VERONICA –  referent – 15.02 puncte – RESPINS

 34. DINU CRISTINA IULIANA –  referent – 14.65 puncte – RESPINS

 35. CRISTOIU NICOLETA DANIELA –  referent – 9.91 puncte – RESPINS

 36. CURSARU ADRIANA –  referent – 6.27 puncte – RESPINS

Eventualele contestaţii se pot depune până în data de 05.12.2017, ora 08,30.

Interviul se va susţine în data de 06.12.2017, la ora 9.00, la Muzeul Unirii.

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte: – Huţanu Dumitru, funcţia de muzeograf în cadrul Muzeului Vrancei

Membri:

– Iliescu Ionuţ , funcţia şef de secţie în cadrul Muzeului Vrancei

– Şoldănescu Licuţa, funcţia de contabil-şef în cadrul Muzeului Vrancei

Secretar comisie,

Boroşu Irina, şef de secţie la Secţia de Ştiinţele Naturii

2022 MUZEUL VRANCEI - Toate drepturile rezervate.
Sari la conținut